Pentakeep Super 196ml / 250gr

67,38

Wat is Pentakeep- S?
Pentakeep-S is een vloeibare stikstof meststof die als enige product ter wereld 5-Aminolevuline zuur bevat. 5-ALA is in elk levend organisme in beperkte mate aanwezig. Door extra toediening aan de plant zal de fotosynthese, de aanmaak van suikers en droge stof verhogen. Dit is vergelijkbaar met de formule zonlicht + CO2 > suiker en zuurstof. Het is bekend dat extra CO2 onder licht omstandigheden de productie verhoogt.

Artikelnummer: 900051 Categorieën: ,

Beschrijving

Pentakeep Super 196ml / 250gr

Pentakeep Super 196ml / 250gr
De mengmeststof PENTAKEEP- S bevat onder andere stikstof, magnesium en spoorelementen. Het is bewezen dat deze voedingselementen in samenwerking met 5-aminolevuline zuur een versterkend effect hebben op de groei van planten.
Pentakeep bevat als enige meststof ter wereld het 5-aminolevuline zuur (ALA). ALA is in elk levend organisme in beperkte mate aanwezig. Door extra toevoeging aan de plant verhoogt de fotosynthese en de aanmaak van suikers en droge stof. Dit is vergelijkbaar met de formule zonlicht + CO2 > suiker en zuurstof. Het is bekend dat extra CO2 onder lichte omstandigheden de productie verhoogt en dat het proces langer door kan gaan omdat gebrek aan CO2, waardoor de reactie zou stoppen, niet aan de orde is.
Toediening van Pentakeep uit zich in meer productie en betere kwaliteit. Maar niet alleen de productie profiteert van de extra droge stof. Ook het gewas is sterker en vitaler. Doordat de plant energieker wordt zal hij tevens minder vatbaar zijn voor ziekten of plagen.
 
De samenstelling is als volgt:
NPK(Mg) 8-5-3(3)
Borium, Koper, Dtpa-ijzer, Mangaan, Molybdeen, Zink, 5-aminolevulinezuur
Omdat Pentakeep- S in kleine concentraties wordt gedoseerd, zullen de toegevoegde meststoffen weinig effect hebben op de normale bemesting. Als er echter bladbespuiting wordt toegepast, zullen de meststoffen tevens dienen als bladbemesting.
De meststoffen zijn echter toegevoegd om het 5-aminolevuline zuur stabiel te houden. Ook zijn deze meststoffen van belang voor een betere opname van 5-aminolevulinezuur door de plant.
Sinds oktober 2006 hebben wij de NPK waarde in Pentakeep- S verhoogd naar 15. Dit om te voldoen aan de eisen van een EU-goedgekeurde meststof. Dit had als gevolg dat de oude naam Pentakeep- V is vervallen en de nieuwe naam Pentakeep- S is geworden. De hoeveelheid 5-aminolevuline zuur, is echter exact hetzelfde gebleven, zodat de dosering niet hoeft te worden aangepast.

Wat is aminolevuline zuur en wat maakt dit molecuul zo speciaal?
5-Aminolevuline zuur is de basis van leven bij zowel mens, dier en plant. Dit houdt in dat het een stof is die door het lichaam zelf wordt aangemaakt. De aanmaak van dit molecuul wordt echter door de snelheid van de stofwisseling begrensd. Ook al zou het lichaam of de plant meer aan willen maken, de stofwisseling laat dit niet toe. Wanneer Pentakeep- S wordt toegevoegd aan de plant, zal het proces in de stofwisseling dan ook versnellen. De omzetting van de enkelvoudige suikers naar de meervoudige suikers, waarvan het proces in zowel de bladgroenkorrels als in de mytochondrieën plaatsvindt, zal continue plaatsvinden, waardoor er geen oponthoud plaatsvindt in de plant. Bij planten is het 5-aminolevuline zuur essentieel voor de vorming van bladgroen. Daarnaast maakt de plant meer suikers aan en vergroot het de opnamesnelheid van meststoffen. ’s Nachts verbrand de plant minder suikers, zouten in de bodem dringen minder snel toe, kortom de stresstolerantie neemt toe. De plant is beter bestand tegen extreme omstandigheden als temperatuurschommelingen en/of een lager lichtniveau.
Omdat het om een planteigen stof gaat, zal de plant energieker worden, de plant kan net dat beetje meer aan dan een onbehandelde plant en is makkelijker te sturen naar gewenst resultaat. Bovendien hebben proeven laten zien dat de plant minder vatbaar wordt voor ziektes.
5-Aminolevuline zuur wordt ook toegepast in de medische wereld. Onder andere voor de behandeling van huidkanker. Daarnaast bevordert het de haargroei, werkt het tegen bloedarmoede (testen zijn gedaan bij biggen) en worden er momenteel meerdere testen gedaan om meer resultaten te boeken.

In welke gewassen kan Pentakeep worden toegepast?
Pentakeep- S kan in principe in iedere teelt worden toegepast. Op dit moment richt Pentagrow BV zich op de glastuinbouw sector.
5-aminolevulinezuur is een biologisch product, verkregen door fermentatie. Om dit stabiel en te houden en om een effectievere werking te krijgen bij de planten is dit gemengd met meststoffen. Hierdoor kan Pentakeep-S niet als een biologisch product worden gezien.
Voor de biologische sector zijn wij bezig om een andere variant van Pentakeep aan te kunnen bieden, waarin de meststoffen zijn aangepast om zo toepasbaar te maken.
Voor teelten die borium gevoelig zijn (als Bromelia) bestaat een variant van Pentakeep zonder toegevoegde borium.
 
Dosering
Pentakeep-S kan zowel als wortel- en als bladbemesting worden toegediend. Pentagrow BV geeft de voorkeur aan wortelbemesting, omdat deze dosering het meest nauwkeurig uit te voeren is.
Wortelbemesting
De advies dosering voor wortelbemesting is 0,5 liter (635 gram) per hectare per week. Afhankelijk van gewasstand, seizoen en teelt kan de frequentie worden aangepast.
Het gebruik van Pentakeep-S luistert heel nauw. Omdat de plant Pentakeep-S eenmalig aangeboden krijgt, moet de toediening heel exact uitgevoerd worden. Door de juiste dosering worden optimale resultaten behaald. Een makkelijke manier om uit te testen hoelang Pentakeep-S onderweg is, is het toedienen van rood ijzer. Zet door de tuin een aantal bekertjes neer en controleer deze na elke waterbeurt op verkleuring. Zo weet u exact hoeveel beurten u werkelijk nodig heeft.
Pentakeep-S moet ‘s morgens worden toegediend. Dit omdat de plant ‘s ochtends het meest actief is. Aan het einde van de dag of ‘s avonds wordt Pentakeep-S niet door de plant opgenomen. Wanneer Pentakeep bij de plant is aangekomen, dient deze de tijd te krijgen voor opname. Gemiddeld staat hier 2 uur voor, mits het weer dit toelaat. Het is verstandig in ieder geval de drain voor een aantal uur uit te stellen, om uitspoeling te voorkomen. Wanneer Pentakeep terugkomt bij de recycling is het al in zoverre verdund en mogelijk zelfs afgebroken dat verdere opname en effecten minimaal zijn.
de mooiste methode van toediening is via het Venturi systeem, zodat u per kraanvak exact weet waar u mee bezig bent. In de bijlage kunt u zien hoe dit te werk gaat. Uiteraard kunt u ook mee pulsen, of toedienen via de dagvoorraad. Zorg er wel voor dat er dan nog een kleine hoeveelheid water in de bak staat, zodat dit met de eerste beurt kan worden meegegeven.
5-Aminolevulinezuur is een organische stof en zal per dag een aantal % afbreken. Na 10 dagen is Pentakeep-S niet meer terug te vinden in het systeem. Maak de dosering Pentakeep daarom nooit klaar voor de A en/of B bak, naast de afbraak die per dag plaatsvind en de verdunning door de grote hoeveelheid water, bevatten deze ook peroxiden die Pentakeep kunnen tegen gaan.
Omdat bij gebruik van Pentakeep-S de fotosynthese toe zal nemen, zal ook de opname van water en meststoffen toenemen. Pas de watergift en bemesting hierop aan. Over het algemeen zal de plant 10 tot 30% meer water en meststoffen opnemen.
 
Bladbemesting
Ook bij bladbemesting geldt een advies dosering van 0,5 liter per hectare per week. De spuitconcentratie moet liggen tussen de 0,02 en 0,05%. Dit komt overeen met een concentratie van 50 cc op 100 liter water. Mengen met chemische gewasbeschermingsmiddelen is mogelijk. Belangrijk is echter dat de PH van de spuitvloeistof onder de 7 blijft.
Bij bladbemesting is het van belang dat de bladeren goed nat worden gespoten, met name aan de onderkant, omdat de huidmondjes zich hier bevinden. Geef het gewas hierna de tijd voor opname.
 
Gebruiksvoorschriften algemeen
Gebruik altijd de juiste verdunningen. Gebruik de oplossing direct na het mengen. Laat geen oplossing staan voor later gebruik. Pentakeep-S bij voorkeur niet gemengd gebruiken met bestrijdingsmiddelen. Gebruik Pentakeep-S niet in combinatie met basische bestrijdingsmiddelen en zwavelhoudende middelen. Bij gemengd gebruik met bestrijdingsmiddelen, eerst de spuitvloeistof met het bestrijdingsmiddel klaarmaken en als laatste Pentakeep-S toevoegen. De PH waarde van het uitgangswater moet lager dan 8 zijn. De geadviseerde concentraties en spuithoeveelheden zijn algemene richtlijnen. De effecten van Pentakeep-S zijn onder andere afhankelijk van; soort, ras, groeistadium, weersomstandigheden buiten, klimaatomstandigheden in de kas en teeltmethoden.
 
Waarschuwingen
Voorkom contact met de ogen en huid. Indien van toepassing direct spoelen met veel water. Na gebruik fles direct afsluiten, om afbraak te voorkomen. Niet opslaan in direct zonlicht en bij hoge temperaturen. Opslaan in een omgeving met een temperatuur tussen de 0 en 30 graden Celsius. Opslaan buiten bereik van kinderen

Extra informatie

Gewicht 0,000000 kg

Pentakeep Super 196ml / 250gr

67,38Toevoegen aan winkelwagen